Osteoporóza

Kategória: Osteoporóza
Osteoporóza

Osteoporóza (rednutie kostí) je metabolické ochorenie kostí, pri ktorom ubúda množstvo kostnej hmoty a vznikajú poruchy štruktúry kostí, čím sa zvyšuje riziko zlomenín. Kritickými obdobiami pre jej vznik sú najmä obdobia menopauzy a staroby. Vyhnúť sa jej pritom môžete, ak začnete s prevenciou už v detstve a v období dospievania až do 35. roku veku. Dôležitý je najmä správny pohyb, vyvážená strava a dostatočný prísun vápnika a vitamínov K2 a D3.

Výskyt a závažnosť

Odhaduje sa, že v súčasnosti je osteoporózou a jej následkami ohrozená každá tretia žena a každý šiesty muž nad 50 rokov. Týmto ochorením trpí asi 8 % populácie a okrem toho, že sa nazýva epidémiou tretieho tisícročia, zaraďuje sa aj medzi civilizačné ochorenia.

Osteoporóza sa považuje za závažnú nie pre ňu samotnú, ale pre jej komplikácie – zlomeniny. Pri osteoporóze dochádza najčastejšie k zlomeninám predlaktia, stavcov, horného konca ramennej a stehennej kosti. Najobávanejšou z nich je bezpochyby zlomenina krčka stehennej kosti, po ktorej asi tretina osôb do roka zomiera na komplikácie pridružených ochorení, asi tretina je odkázaná na opateru iných a len zvyšná jedna tretina zlomenín sa zahojí úplne a pacienti sú schopní sa o seba sami postarať. Táto zlomenina je zároveň na 7. mieste najčastejších príčin úmrtí hospitalizovaných pacientov na Slovensku.

Prevencia

Vznik a rozvoj osteoporózy sa dá do určitej miery ovplyvniť. Aj keď za týmto ochorením stoja faktory, na ktoré nemáme dosah, sú aj také, ktoré môžete sami ovplyvniť.  Značný podiel na výskyte osteoporózy ma dedičnosť, pričom medzi rizikové patria najmä ženy v období menopauzy.

Rizikové faktory:

 • genetická predispozícia
 • pohlavie
 • vek
 • rasa
 • predčasná menopauza s nástupom pred 45. rokom života
 • životný štýl
 • nedostatočný príjem vápnika a ďalších živín
 • žiadna telesná aktivita alebo neprimeraná veku a zdravotnému stavu
 • žiadne  slnenie
 • fajčenie
 • alkohol
 • užívanie niektorých liekov, napríklad kortikoidov
 • stres

Pre stavbu kostí je okrem iných živín veľmi dôležitý vápnik. Ak je ho v krvi nedostatok, telo si ho vezme práve z kostí, čím rednú a stávajú sa krehkejšie. Preto pokiaľ strava neobsahuje dostatok vápnika, je potrebné doplniť ho v inej forme. Ideálna je pritom kombinácia prírodného vápnika a vitamínov D3 a K2.

Prejavy a diagnostika

Osteoporóza vo svojich začiatkoch nebolí a aj preto sa jej hovorí tichý zlodej kostí. Zvýšené odbúravanie kostného tkaniva navonok nevidieť, bežne pritom ľudia v seniorskom veku za rok stratia 1 až 3 % kostnej hmoty. Mnohí pacienti nevedia, že trpia osteoporózou. Je to dlhoročný proces, kým sa kosti natoľko oslabia, až dôjde k zlomenine. A práve tá má často zásluhu na tom, že sa ochorenie odhalí.

Pri podozrení na osteoporózu vykoná lekár viaceré vyšetrenia, na základe ktorých nariadi pacientovi adekvátnu liečbu. Pri diagnostikovaní tohto ochorenia je dôležitá rodinná anamnéza, ako aj lekárske záznamy pacienta, ktoré môžu lekárovi odhaliť prípadné rizikové faktory. Následne lekár pacienta fyzicky vyšetrí a podrobí ho laboratórnym vyšetreniam krvi a moču. Základom diagnostiky je denzitometrické vyšetrenie, pri ktorom sa vyšetrí bedrová časť chrbtice a horná časť stehennej kosti, aby sa zistila hustota kosti v danom mieste. Lekár môže nariadiť aj röntgenové vyšetrenie, najčastejšie RTG chrbtice.

osteoporoza

 

Kosti postihuje nielen osteoporóza

 • Osteomalácia je mäknutie kostí z dôvodu nedostatku vitamínu D. Na rozdiel od osteoporózy je toto ochorenie sprevádzané bolesťami v kostiach a pozorovať možno aj svalovú slabosť. Dostatočný pobyt na slnku, príjem vitamínu D a vápnika sú najlepšou prevenciou.
 • Osteopénia je akýsi medzistupeň medzi normálnym stavom kostí a osteoporózou. Nejde ešte o ochorenie, no je to jasný signál rednutia kostí. Dôležitý je najmä správny pohyb, dostatok vitamínu D a vápnika a pestrá strava.

Liečba

Liečba osteoporózy patrí do rúk špecialistu a väčšinou ide o dlhodobú, v niektorých prípadoch i doživotnú liečbu.  Lekár špecialista rozhodne o začatí liečby na základe výsledkov vyšetrení  a zohľadnení iných faktorov  ako napríklad veku pacienta, pridružených iných ochorení a podobne. Základom liečby je zabrániť zlomenine najmä u osôb, ktoré ju ešte nemali. U pacientov s už prekonanou zlomeninou je situácia s liečbou zložitejšia. Každopádne je snahou lekárov oddialiť u takýchto pacientov vznik ďalšej zlomeniny.

osteoporoza

V liečbe osteoporózy sa používa niekoľko liekových skupín, ktoré sa užívajú v rôznych intervaloch (raz denne, raz mesačne, raz za pol roka, …) a tiež v rôznych formách (tabletky, prášok, podkožné injekcie, …):

 • bisfosfonáty
 • selektívne modulátory estrogénových receptorov
 • vitamín D, metabolity vitamínu D
 • stroncium ranelát
 • parathormon
 • vápnik

Tak ako pri mnohým iných ochoreniach aj pri liečbe osteoporózy zohráva najväčšiu úlohu samotný pacient. Pravidelné užívanie predpísanej liečby a dodržiavanie pokynov lekára býva z dlhodobého hľadiska často veľmi náročné. Pri každej liečbe určenej lekárom je nevyhnutné podávať vápnik a vitamín D3 na obnovu pevnosti a štruktúry kostí. Pre nasmerovanie vápnika do kosti je prospešné  súčasné podávanie vitamínu K2.

 

 

 

Páčil sa vám tento článok? Zdieľajte ho a dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom.

 

Najnovšie články

Užitočné linky